Disclaimer en Copyright

Het Timeline journal is een concept van Tortel Timelines®. Tortel Timelines geeft deze serie boeken uit in samenwerking met BBNC Uitgevers, Mus Creatief. Verder ontwikkelt Tortel Timelines workshops en diensten op maat. Meer weten? Neem dan contact op.

De website Torteltimelines.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Tortel Timelines. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tortel Timelines. Deze toestemming is natuurlijk niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Deze website wordt actief verzorgd en actueel gehouden door Tortel Timelines. Toch is het mogelijk dat er foutjes of onvolledigheden te vinden zijn. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tortel Timelines vult de website aan met nieuwe informatie of wijzigt zo nodig bestaande inhoud, zonder berichtgeving voor- of achteraf.

Sommige links binnen deze site leiden naar websites buiten het domein Torteltimelines.nl. Tortel Timelines kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van andere websites of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Tortel Timelines worden onderhouden wordt afgewezen.

Tortel Timelines is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten van mensen die het Timeline journal of deze website gebruiken of een workshop volgen bij Tortel Timelines. We sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor welke directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de boeken, diensten of website.

Aan de teksten, ideeën en tips van Tortel Timelines kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij (psychische) klachten altijd een huisarts. Tortel Timelines sluit alle aansprakelijkheid uit, voor welke directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Tortel Timelines ontwikkelde content, diensten of producten.

Over Tortel Timelines
meer informatie