15 oktober 2021 | Reflectie, Werkwijze

Een tijdlijn maken met je team

Als je team door een pittige tijd gaat, er veel wisselingen zijn in het team of als er een koerswijziging in de organisatie is geweest, gaat samenwerken soms niet vanzelf. Je moet elkaar weer beter leren kennen en begrip krijgen voor waar je als team staat. Je kunt pas echt samen voorwaarts, als je voldoende oog hebt voor waar je vandaan komt. Een goed moment om samen met het team een tijdlijn te maken!

Niets zo belangrijk voor een team als een goede sfeer, onderling respect en een gezamenlijke koers. Je wilt niet alleen als professional tot je recht komen, maar ook lekker samenwerken. Want een goed werkend team is randvoorwaarde voor het behalen van je doelen.

Hoe doe je dat, een tijdlijn inzetten om de samenwerking en het wij-gevoel in het team te vergroten? En wat levert de werkvorm op?

https://www.torteltimelines.nl/wp-content/uploads/2021/10/IMG_4802-scaled.jpeg

Een tijdlijn maken: oog voor de geschiedenis

Het team waarmee ik werk heeft nogal wat voor de kiezen gehad de afgelopen tijd. Niet alleen hebben we door corona elkaar meer dan een jaar alleen online gezien, ook hebben we teamleden zien gaan en komen. Een nieuwe groep mensen met ieder een ander kennisniveau van wat ons werk inhoudt, waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waar we vandaan komen. Maar ook teamleden die al lang de ballen hoog houden en beschermen wat er is opgebouwd. Als ik nadenk over hoe we in de eerste offline ontmoeting, na de periode van thuiswerken, aan de slag kunnen gaan, kom ik tot één conclusie: We hebben eerst oog nodig voor het verleden, om ruimte te maken voor de toekomst.

Ik maak een uitvergrote versie van het Timeline journal: Een enorme rol papier tover ik om tot tijdlijn. Voor de zekerheid maak ik ruimte voor 10 jaar, want ook al hebben we een team met nieuw en fris talent, de klus waar we voor aan de lat staan heeft een langere geschiedenis. En wie we als team zijn vandaag heeft verbinding met het pad dat al is afgelegd. De pennen en post its liggen klaar, we kunnen beginnen.

Het team aan de slag met de tijdlijn

Op de teamdag nemen we eerst tijd voor echte kennismaking. We vertellen elkaar anekdotes en verhalen over wie we zijn, aan de hand van een spel. En daarna rollen we de tijdlijn uit. Een lange lege lijn, waar we met elkaar mee aan de slag gaan. De nieuwe teamleden hebben veel vragen: wanneer die keuze gemaakt is, wanneer die wending kwam, welke doel dat instrument diende, welke mensen waar aanhaakten etc. En de collega’s die al langer deel zijn van het team vertellen, plakken briefjes, vullen de lijn.

Het is een reis down memory lane die meteen ook een helder licht schijnt op waar we nu staan. Het laat zien welke bagage er is, welke schatten we vergaard hebben, maar ook waar we al lang last van hebben. En het geeft inzicht in op welke positie de nieuwe teamleden zijn binnengekomen, welke schoenen ze vullen, welke opgave er ligt. Je voelt de energie stromen, de verbinding met elkaar en met het werk wordt letterlijk zichtbaar.

Verleden - heden - toekomst

Met het vullen van de tijdlijn zien we waar de kruispunten zijn, de grote beslissingen zijn genomen. Waar de strategie vandaan komt, wat het gekost heeft om op te bouwen wat er nu staat. Een sfeer van respect voor wat nu is biedt de veiligheid om ook naar voren te kijken. Wat dreigt er verloren te gaan, wat nemen we mee, wat mag nu anders? Wat is een belemmering en wie hebben we nu nodig? Er is ruimte voor systemische vragen en gesprek over waar we met elkaar naartoe willen bewegen. We hebben als het ware het collectieve geheugen gevoed en kunnen nu weer als een eenheid voorwaarts. Kijken welk talent ieder heeft en welke plek en taak dan logisch is om naar je toe te trekken.

Ook een tijdlijn inzetten voor je team?

Een tijdlijn maken als team heeft veel voordelen. Je pakt de kans om uit te zoomen. Boven de materie uit te stijgen en vanuit een helikopter en zonder oordeel te kijken hoe het team en het werk zich chronologisch ontwikkeld heeft. Zo ontdek je al snel welke ingrijpende momenten hun tol geëist hebben, waar de successen zaten, waar een periode van versnelling en visievorming was en waar je gekabbeld hebt. Het helpt om dat alles voldoende te zien en ruimte te geven, maar tegelijk ook te parkeren op de tijdlijn: Dat was toen, daar mag het ook blijven. Vanuit die erkenning ontstaat ruimte voor gesprek over wat er nu nodig is om als team verder te gaan. Wat aandacht nodig heeft, waar energie zit, wat een oplossing vraagt. En om daarna ook naar voren te kijken: Waar je als team naartoe wilt bewegen.

Behoefte om eens van gedachten te wisselen over teamontwikkeling en de inzet van een tijdlijn? Neem contact met mij op, ik denk graag met je mee.

 

Inspireer anderen op social media!
Zelf aan de slag met een Tijdlijn?
Timeline journal