21 augustus 2022 | Creatief, Kinderen

Maak met je klas een tijdlijn van het schooljaar

Juffen en meesters opgelet! De scholen beginnen weer en in de eerste weken gaat het vooral hierom: Weer een groep worden, met ruimte en veiligheid voor ieder kind. Iedereen is vrij geweest en dus is het weer even wennen aan elkaar, de leerkracht en de regels. Spel en creativiteit helpen enorm bij dit proces van groepsvorming in de klas.

Zoek jij een fijne werkwijze om vast met de kinderen vooruit te blikken op het schooljaar dat voor jullie ligt?  En zoek je tegelijk een werkwijze om ervaringen te herinneren en te markeren in de tijd? Kun jij wel een instrument gebruiken om op wekelijkse basis te kunnen reflecteren op de ervaringen van de klas? Vul dan met je groep een tijdlijn van een schooljaar. Succes verzekerd, samen werk je aan een mooi verslag van de reis die jullie aangaan.

https://www.torteltimelines.nl/wp-content/uploads/2022/08/Tijdlijn-klas.png

Timeline journalen met de klas

Een fijne methode om het jaar in te luiden is samen een tijdlijn te maken van het schooljaar dat voor je ligt. Iedere week krijgt al een plekje op de tijdlijn. Laat tweetallen of kleine groepjes werken aan de lijn, ieder geeft een stukje van de lijn vorm. Wat je al weet over het jaar kan alvast een plekje krijgen in de tijd. Zo krijgt de klas al zicht op het pad dat voor hen ligt, belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen worden al haast tastbaar. Vakanties, een schoolreisje, een bezoek aan een middelbare school, rapporten…

En staat de basis, dan is het een leuke taak om per week een terugblik te maken van wat de klas gedaan en beleefd heeft. Maak iedere week een ander kind verantwoordelijk voor het vullen van de tijdlijn, zodat de hele klas zich verbonden voelt met het boek vol herinneringen.

De kracht van een tijdlijn maken met je klas

Overweeg jij om een tijdlijn te maken met je klas? Er zijn veel voordelen om je kinderen samen in een Timeline journal te laten werken. Wat levert een klassentijdlijn op?

  • Tijd en planning is nog een lastig begrip voor kinderen. En leren plannen is een vaardigheid waar je op de basisschool volop mee experimenteert. Doordat een Timeline journal een leporello is, kun je deze uitvouwen en zicht krijgen op een langere periode. Daarom is een tijdlijn voor het schooljaar een fijn steuntje in de rug om visueel te maken waar je zit in het jaar, hoeveel weken je nog hebt voor de volgende vakantie, maar ook wat je samen al hebt beleefd. Ervaringen rijg je als kralen aan de lijn. De chronologische weergave is een fijne visuele ondersteuning.
  • Kinderen hebben samen één boek, om alles wat ze met elkaar beleven in te documenteren. Een dagboek van de klas als het ware. Dat geeft een gevoel van verbondenheid, ze zijn samen op reis en al doende verzamel je de verhalen van wat je samen beleefd hebt. Dat is een fijn instrument in blije en verdrietige dagen. Want met het markeren van een gebeurtenis op de tijdlijn komt ook erkenning. Je hebt een gespreksstarter voor je klas. Wat werd zichtbaar op de tijdlijn afgelopen week? Wat waren de blije momenten? Wat was er moeilijk of taai? En wat deed dat met de groep en de leerlingen individueel? Het gezamelijke boek geeft ruimte tot reflectie en gesprek.
  • Doordat een tijdlijn uitnodigt tot creativiteit en het niet nodig is alles met woorden te vangen, is het maken van een tijdlijn ook voor kinderen die minder talig zijn een laagdrempelige werkwijze. Ieder week is een ander kind of groepjes kinderen verantwoordelijk voor het verslag. De tijdlijn is de vaste basis, en iedere vorm is oké: tekenen, plakken, arceren, schrijven: alle vaardigheden komen aan bod. Een Timeline journal vullen is toegankelijk voor alle kinderen met hun uiteenlopende talenten.

Het Timeline journal vult zich al doende met een schooljaar-tijdlijn. Een fijne werkwijze om samen te werken aan een boek vol herinneringen. De visuele weergave van gebeurtenissen door het jaar heen geven steun en maken het proces dat je samen doormaakt zichtbaar. Wat blijft is een prachtig boek vol unieke verhalen, tekeningen, plaksels en emoties.

Inspireer anderen op social media!
Tijdlijn maken met je klas?
Timeline journal