12 juli 2022 | Nieuws

Levensloopjes en mentale gezondheid

Mentale gezondheid is niet vanzelfsprekend en vraagt om liefdevolle aandacht, juist in het alledaagse. Uit onderzoek blijkt dat de mentale gezondheid van Nederlanders onder druk staat. De samenleving is complex en mensen voelen de druk om te presteren. Zo’n 1,8 miljoen Nederlanders in de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar ervaren depressie, angst of verslaving. Ruim 800.000 jongeren hebben mentale problemen. Tegelijkertijd neemt de sociale cohesie af en neemt de druk op de arbeidsmarkt toe. In 2021 hadden 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten. 

Het ministerie van VWS start daarom met de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. In deze aanpak ligt de nadruk op het voorkomen van mentale problemen, het stimuleert zingeving, onder meer via ontmoeten en bewegen. Daarbij wordt het werken met Levensverhalen (op Verhaal komen) benoemd als een effectieve interventie. ‘De levensloop biedt aangrijpingspunten om op belangrijke sleutelmomenten aandacht te besteden aan mentale gezondheid, zoals bij de overgang naar een andere levensfase’.

https://www.torteltimelines.nl/wp-content/uploads/2022/07/Workshop-Tortel-Timelines.jpg

Werkvormen rondom levensverhalen

Timeline journals

Tortel Timelines bracht dit voorjaar, in samenwerking met Uitgeverij BBNC, het Timeline journal op de markt. In het najaar van 2022 verschijnt het vervolg, de Lifetime editie; een boek helemaal in het teken van autobiografisch werken. Het biedt een werkwijze om herinneringen uit te werken op een tijdlijn. Zo ontstaat een visuele weergave van het levensverhaal. Context en samenhang worden zichtbaar, er valt een ander licht op episodes en drempelmomenten. Deze levensloopbenadering geeft zo kans tot het vertellen en bewaren van levensverhalen, maar ook tot reflectie op wie je bent. Het biedt handvatten om met de eigen mentale gezondheid aan de slag te gaan.

Levensloopjes

Aansluitend op de Lifetime editie van het Timeline journal faciliteert Tortel Timelines betekenisvolle ontmoetingen in de natuur: Levensloopjes. Deze workshops zijn bedoeld voor autobiografische reflectie en raken thema’s als verbinding, groei, licht, loslaten en veerkracht. Wie je vandaag bent hangt samen met het pad dat je al hebt afgelegd én hoe je herinnert. In de natuur gaan we daarmee aan de slag, de natuur als spiegel. Alle zintuigen worden aangesproken, ontmoeting en beweging creëren ruimte tot reflectie op de eigen levenslijn.

Herinneringen zijn reconstructies van eerdere ervaringen en vormen als het ware het huis waarin we wonen. Een Levensloopje zet de ramen open en geeft de kans om nieuwe invalshoeken bijeen te sprokkelen. Dat leidt tot een frisse blik en een ruimer verhaal om weer mee verder te kunnen.

Mentale weerbaarheid en het levensverhaal

Christa Smits, auteur en eigenaar van Tortel Timelines: ‘Nog te vaak denken we dat mentale gezondheid pas aandacht vraagt als er problemen ontstaan. Maar er liggen veel kansen in preventie, door mensen meer inzicht te geven in de verhaallijnen die ze over zichzelf kennen. Door verhalen te vertellen, ze in context te plaatsen van de tijd, ontstaat ruimte en afstand.  Dat geeft rust, je kunt de gebeurtenissen achterlaten in de tijd en bijvoorbeeld ontdekken wat er naast moeilijke ervaringen nog meer was. Zo maak je je levensverhaal completer en genuanceerder, wat vaak tot meer waardering voor je pad leidt. ‘Dit ben ik, dit is mijn leven’. Het is een belangrijke voorwaarde voor mentale weerbaarheid om regie te ervaren over je eigen levensverhaal, ook naar de toekomst toe.’

https://www.torteltimelines.nl/wp-content/uploads/2021/09/Over-Tortel.jpg

Levensloopje meewandelen of organiseren?

Levensloopjes zijn er in allerlei vormen en maten. Ze raken levensthema’s, maar passen ook bij teamontwikkeling. Zelf een Levensloopje meewandelen? Check de agenda en meld je aan.

Wil je liever een Levensloopje op maat? Tortel Timelines organiseert ook Levensloopjes voor organisaties, teams of voor families. Neem contact op voor een Levensloopje dat aansluit op jouw behoefte.

Deel dit nieuwsbericht op social media!
Ontdek Levensloopjes
meer informatie