Privacy

Tortel Timelines is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming: Christa Smits
Adres: Bruins Slotlaan 29, 3861 KC Nijkerk
info@torteltimelines.nl | 06-44655898

Op deze website vinden we jouw privacy belangrijk. We vragen of oogsten dan ook geen persoonsgegevens, tenzij jij er zelf voor kiest iets met ons te delen, bijvoorbeeld voor een aankoop.

Persoonsgegevens
Tortel Timelines verwerkt persoonsgegevens, met als doel:

  • De afhandeling van je bestelling en betaling
  • De levering van een product bij je thuis of op het werk
  • Een account aan te maken, als je dat handig vindt
  • Zo nodig kunnen we je bellen of mailen in kader van onze dienstverlening
  • Het verzenden van een nieuwsbrief

Je stemt hiermee in door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, deel te nemen aan een (online) activiteit, of een bestelling te plaatsen voor een product.
We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen.

Tijdens het afrekenen word je naar de website van Mollie geleid. De persoonsgegevens die je daar deelt worden uitsluitend gedeeld met Mollie en/of je eigen bank. In de privacyverklaring van Mollie lees je hoe dat bedrijf met je gegevens omgaat.

Minderjarigen
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien wij geen mogelijkheid hebben om dit te controleren, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen zij voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Denk je dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op, wij verwijderen de gegevens meteen.

Statistieken
Wij monitoren het bezoek aan de website met het statistiekenprogramma Google Analytics. Met die gegevens maken wij de website verbeter. Je communiceert met de server via een beveiligde SSL verbinding.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tortel Timelines gebruikt WordPress als systeem. Via geautomatiseerde verwerkingen kunnen besluiten over zaken worden genomen die mogelijk gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging persoonsgegevens
Tortel Timelines neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je hier vragen over of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@torteltimelines.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
Tortel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. Je gegevens kunnen alleen worden gebruikt voor marketingdoeleinden als je daar zelf toestemming voor geeft. Verder houden we ons aan wetgeving die voorschrijft hoe lang je gegevens moet bewaren in kader van financiële administratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Heb je een account aangemaakt? Dan kun je na inloggen je gegevens aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van dit recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@torteltimelines.nl. Tortel Timelines zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Zo bescherm je je privacy.
Verder kun je een tip of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Tortel Timelines verkoopt jouw gegevens zeker niet aan derden. Wij delen deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij een bedrijf toegang geven tot gegevens, omdat zij een opdracht uitvoeren voor Tortel Timelines, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

Tortel Timelines gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ze worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt cookies weren door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je meer weten over Timeline Journals en onze missie en visie?
Over Timeline Journals